Đôn vuông kê tượng gỗ trắc GT1

350.000

Kích thước Chất liệu Giá (VND)
mặt 10x10cm cao 10cm Gỗ trắc 350.000 VND
mặt 12x12cm cao 10cm  Gỗ trắc 450.000 VND
mặt 14x14cm cao 10cm  Gỗ trắc 550.000 VND
mặt 16x16cm cao 10cm  Gỗ trắc 650.000 VND
mặt 18x18cm cao 10cm  Gỗ trắc 750.000.VND
mặt 20x20cm cao 10cm  Gỗ trắc 800.000 VND

Nhận đặt hàng theo yêu cầu.

Số điện thoại: 0978.162.199

0978162199
Liên hệ