Đôn vuông kê tượng chạm sen

350.000

Đôn sen vuông kê tượng gỗ hương MS18

Chất liệu gỗ hương

Kích thước 18×18

0978162199
Liên hệ