Đèn tháp vuông gỗ hương dát vàng 1m

12.500.000

Chất liệu gỗ hương ta.

Kích thước: 43×43 cao 100 cm

Ghi chú: Phần dưới chân dát vàng là đôn chữ nhật riêng không có trong bộ đèn thờ.

0978162199
Liên hệ